Hyper intuïtie is niet iets magisch dat slechts aan enkelen is voorbehouden. En het heeft niets met ‘gevoeligheid’ te maken. Het is een vaardigheid die iedereen bezit, maar die vastgeroest is door onze drang alles te willen analyseren.

het Zien

Iedereen beschikt over intuïtie. Dingen voelen goed of juist slecht. Het plotseling te binnen schieten van een antwoord. Een aha-belevenis. Iedereen kent het. De deurbel gaat en je ‘ziet’ wie het is, nog voordat je open doet. Je voelt dat er iemand naar je staart. Al dagen probeer je een beslissing te nemen en plotseling zie je helder voor ogen wat je moet doen. Het gebeurt op de meest onverwachte momenten, maar kun je het ook afdwingen?
Lees verder…


het Weten 

Iedereen heeft het achteraf ook wel eens bij het rechte eind gehad. Het voorgevoel bleek te kloppen. Je stapt de kamer binnen en je voelt dat er ruzie is geweest. De telefoon gaat en je weet bij voorbaat al wie het is. Je remt zonder aanleiding af, en plotseling steekt er een hert over. Wie herkent het niet? Maar kun je ook bij voorbaat weten of je ‘buikgevoel’ correct is, of dat het je slechts voor de gek houdt? En zo ja, hoe werkt dat?
Lees verder…


het Doen 

Het kennen van de noten, maakt nog geen muzikant. Oefening baart kunst. Dat geldt ook voor je intuïtie. Oefenen verheft je intuïtie tot hyper intuïtie. Goede ideeën stromen binnen en die zijn prachtig en vaak zeer welkom. Maar als het bij ideeën blijft, hebben ze geen enkele waarde. Het is als met goede voornemens. Je moet het doen. En dat is veel gemakkelijker dan het op het eerste gezicht lijkt.
Lees verder…